Inkasso priser

Få overblik over proces og priser her på siden
Inkasso priserTvister & Civilret

Udenretligt eksempel (gratis)

Det er uden omkostning at oprette inkassosager hos No Risk Inkasso ApS. I alle sager som løses uden brug af retssystemet (udenretlig inkasso) betales vores service alene af skyldneren. Årsagen til dette er, at vi iht. gældende lovgivning må tillægge gebyrer og salærer til gældsposten. Se eksemplet herunder.

Din faktura8.000,-
Procesrente+750,-
Inddrivelsesomkostninger+1.500,-
Skyldner skal i alt betale10.250,-

Retligt eksempel:

Her har du et eksempel på den samme sag, men hvor den inddrives efter den er sendt til fogeden.

Din faktura8.000,-
Procesrente+750,-
Inddrivelsesomkostninger+1.500,-
Sagsomkostninger fogedsag+1.050,-
Skyldner skal i alt betale11.300,-

Alle 11.300,- betales af skyldneren, men kunden har betalt en retsafgift på kr. 700,- før fogedsagen blev indledt. Vi tager 10% af hovedstolen ved fogedsager, så din bundlinie belyses af nedenstående:

90% af hovedstol7.200,-
Procesrente+750,-
– betalt retsafgift-750,-
Du modtager i alt7.200,-

Inkasso process

Processen

Udenretlig inkasso

Alle inkassosager starter med den udenretlige proces, hvori frivillig betaling forsøges opnået. Vi beholder kun de lovbestemte gebyrer, som er tillagt skyldnerens gæld.
I sager hvor den udenretlige proces ikke resulterer i betaling, kan sagen indbringes for fogedretten. Såfremt sagen vurderes at være lønsom at forfølge retligt, sender vi et skriftligt tilbud til jeres accept før sagen indledes ved fogedretten.

Retslig inkasso

Når et skriftligt tilbud er accepteret, vil sagen indledes ved fogedretten. Alle tilbud på fogedsager indeholder egenbetaling af retsafgiften (kr. 700,- for alle krav op til kr. 50.000,-). Herefter afventes at Retten fastsætter en dato for fogedmødet. Til fogedmødet kan der gøres udlæg i værdifulde aktiver, som har til formål at sikre, at skyldneren overholder en afdragsordning indgået ved fogedmødet.

Tvister og civilsager

Hvad koster tvister og civilsager?

Når en skyldner har givet udtryk for uenighed i et krav, så skal der opnås en dom ved den civile domstol.

Første led i denne proces er, at vi vurderer sandsynligheden for medhold ved den civile domstol, hvilket kræver en gennemgang af sagens dokumentation. Denne vurdering er uden omkostning for dig som kunde.

Hvis det vurderes, at sagen kan vindes, vil der sendes et skriftligt tilbud på repræsentation. Prisen kan variere ift. arbejdsbyrden i en given sag, men de fleste tilbud på repræsentation indeholder en egenbetaling på kr. 3.000,- + moms.