Om No Risk Inkasso ApS

Ofte stillede spørgsmål
Opret din sagKontakt os

Generelt

Hvornår er det gratis?
Inkasso processen er gratis, men retlige tiltag indeholder egenbetaling.

Udenretlig inkasso: gratis.
Retlig inkasso: ikke gratis.
Tvister og civilsager: ikke gratis.

Læs mere om priser her

 

Tager i imod alle sager?
Ja, som udgangspunkt kan alle sager behandles.
Hvad sker der hvis skyldner betaler sig gæld direkte til mig uden om inkassofirmaet?
Modtager du en betaling fra skyldneren efter sagen er overdraget til os, skal du meddele os beløb og tidspunktet for betalingen, så den kan tilføjes i sagen. Herefter kan inddrivelse af restgælden fortsætte. Bemærk – hvis hele gældsposten ikke er indbetalt, så vil inkassoomkostningerne dækkes som det første.

» Se i denne forbindelse vores forretningsbetingelsers punkt. 6.1.

Udenretlig inkasso (gratis)

Hvordan kan udenretlig inkasso være gratis?

Hvordan kan udenretlig inkasso være gratis?
Udenretlig inkasso er gratis fordi vi tager os betalt via de gebyrer og salærer, som lovligt kan pålægges skyldneren at betale. Det største af disse gebyrer hedder et “inkassosalær” og bestemmes på baggrund af hovedstolens størrelse.

» Se størrelsen på inkassosalærer her

Hvad sker der hvis kunden ikke betaler ifm. inkasso-processen?
Hvis en skyldner ved sine udtalelser eller adfærd har gjort klart, at frivillig betaling ikke kommer til at ske, så kan sagen indbringes for fogedretten. Idéen med en fogedsag er, at man til et fogedmøde kan gøre udlæg i et værdifuldt aktiv. Hvis en skyldner herefter misligholder en afdragsordning indgået ved Fogedretten, så har man i kraft af sit udlæg ret til at tvangsauktionere aktivet.

Retslig inkasso (ikke gratis)

Hvad koster det at indlede en fogedsag?
Alle tilbud på fogedsager indeholder en egenbetaling af den retsafgift, som Domstolene tager for at behandle sagen. Afgiften er kr. 700,- for alle sager med en hovedstol på højst kr. 50.000,-. Retsafgiften stiger gradvist for sager med en hovedstol på over kr. 50.000,-

Se priser for retslig inkasso

Hvornår kan det betale sig at sende en kunde til Fogedretten?
Når det skal vurderes, hvorvidt det vil være lønsomt at indlede en fogedsag mod en skyldner undersøger vi først skyldnerens forhold. Det afgørende er, om det kan bevises at skyldneren ejer værdifulde aktiver, som er egnede til udlæg. Hvis dette kan besvares

bekræftende, så vil retslig inkasso være lønsomt at indlede i langt de fleste tilfælde. I sager hvor bevis for ejerskab af aktiver ikke haves, så kan andre faktorer bevirke, at man alligevel ønsker at indlede en fogedsag. Dette kan f. eks. være hvis man har en stærk formodning om, at en RKI-registrering vil effektuere betaling. Uanset en given sags omstændigheder så vil vi altid vejlede omkring sandsynligheden for succesfuld retslig inkasso på baggrund af tilgængelige oplysninger.

Hvad betyder “udlæg”?

Udlæg forklares lettest ved et eksempel:

Når man har et lovligt krav kan man ifm. et fogedmøde gøre udlæg i skyldners aktiver. Dette kan f.eks. være en ejendom.

Når udlægget er tinglyst, så vil man som kreditor være berettiget til at indlede en tvangsauktion af ejendommen, hvis skyldneren ikke overholder en ved fogeden indgået afdragsordning.

Skyldneren vil ikke selv kunne sælge sin ejendom før udlægget aflyses af kreditor, hvilket som udgangspunkt kun vil ske, hvis gældsposten er fuldt indfriet.

Kan en skyldner helt undgå at betale, hvis denne er sendt til Fogedretten?
Ja – de kan afgive en insolvenserklæring. Dette betyder at de erklærer under strafansvar, at de ikke ejer noget, som der kan foretages udlæg i.

Dette er årsagen til, at det altid er bedst at have bevis for ejerskab af udlægsværdige aktiver før en fogedsag indledes.

Tvister / Civilsager (ikke gratis)

Hvor sikre er i på at vinde en civil retssag?
Vi indleder kun civile sager, såfremt de vurderes at blive vundet. Vores egen interesse er sidestillet med vores kunder, da langt størstedelen af vores omsætning ifm. en civil retssag kun genereres, hvis både sagen vindes og det idømte beløb efterfølgende inddrives.
Hvor lang tid tager en civilsag?
Dette kan variere enormt, da der ifm. en retssag kan ske forskellige ting som kan forlænge processen. Som udgangspunkt skal man forvente at hele processen tager mindst 3-6 måneder.
Kan det betale sig at indlede en civil retssag?
Det korte svar: Ja.

Før der indledes en civil retssag modtager man et skriftligt tilbud på repræsentation som indeholder al økonomi. Man har således mulighed for at sammenholde omkostning/besvær med sin forventede bundlinje inden man træffer sin beslutning.

Få hjælp i dag

Du kan nemt, hurtigt og omkostningsfrit oprette din sag hos No Risk Inkasso ApS. Du er også meget velkommen til at ringe til kundeservice og få en personlig snak.

Opret din sag

Vi har gjort det nemt og overskueligt at oprette din inkassosag hos os, så du nemt og hurtigt kan komme i gang.

Kundeservice

Vores kundeservice er altid klar til at yde professionel rådgivning og besvare eventuelle spørgsmål du måtte have

Forretningsbetingelser

Vi har Danmarks bedste og mest gennemskuelige forretningsbetingelser, som du kan finde på hjemmesiden.