Tvister & Civilsager

Få retslig hjælp hvis skyldner ikke er enig i dit krav

Har du et krav på maksimalt kr. 50.000,-, som skyldneren har gjort udtryk for, at vedkommende ikke er enig i, skal der opnås dom på fordringen førend man kan komme videre i inddrivelsesprocessen. I sådanne sager tilbyder vi at repræsentere dig i gennem hele den retlige proces.

Opret din sagKontakt os

Det skal give mening at indlede en retssag

Inden vi afgiver et tilbud på repræsentation ifm. en civil retssag, vurderes to ting gratis og uforpligtende:

» Sandsynligheden for at der opnås medhold ved civilretten. «
» Sandsynligheden for inddrivelse efter opnåelse af dom for kravet. «

Retslig inkasso

Effektiv håndtering af hver eneste sag

No Risk Inkasso ApS tilbyder at varetage hele den retslige proces for dig. Du vil i hver enkelt sag modtage et skriftligt tilbud på fogedretlig inddrivelse.

I alle tilfælde skal du kun betale retsafgiften, som tillægges gælden. Ved succesfuld inddrivelse beregner vi os en mindre procentdel af det inddrevne beløb.

Opret din sag

Vi har gjort det nemt og overskueligt at oprette din inkassosag hos os, så du nemt og hurtigt kan komme i gang.

Kundeservice

Vores kundeservice er altid klar til at yde professionel rådgivning og besvare eventuelle spørgsmål du måtte have

Forretningsbetingelser

Vi har Danmarks bedste og mest gennemskuelige forretningsbetingelser, som du kan finde på hjemmesiden.

Processen

Processen for civilsager 

Første led i processen er en samtale med os omkring sagens faktiske omstændigheder. Herefter beder vi dig sende os relevant dokumentation for kravet. Dette tillader os at vurdere sandsynligheden for medhold ved civilretten. Herudover vurderes også sandsynligheden for inddrivelse efter der opnås dom. Såfremt det både kan sandsynliggøres, at der vil opnås medhold ved civilretten, og at pengene efterfølgende kan inddrives, vil du modtage et skriftligt tilbud på civilsagen.

Bemærk: Det er uden omkostning at tale med os og få en vurdering af din sag.

Stævning

Efter indgået aftale udfærdiger vi stævningen med sagsfremstilling samt juridiske synspunkter og sender den til retten.

Forberedende retsmøde

Sagen drøftes ved forberende retsmøde. Medmindre et forlig opnås, fastsætter retten en dato for hovedforhandlingen.

Hovedforhandling

Ved hovedforhandlingen skal sagen forelægges for dommeren. Herefter følger bevisførelse samt eventuel afhøring af vidner.

Domsafsigelse

Dom bliver afsagt i sagen. Typisk sker dette få dage. Når der er afsagt dom, har den dømte 14 dage til at indfri gælden.

Processen

Processen uddybet

Stævning
Efter indgået aftale udfærdiger vi stævningen og sender den til retten. Stævningen indeholder en komplet sagsfremstilling samt relevante juridiske synspunkter til støtte for din påstand. Relevant dokumentation vedlægges stævningen. Når retten behandler sagen, sendes stævningen til skyldneren, som herefter får en frist til at indlevere sit svarskrift. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at udfærdige yderligere processkrifter til retten.
Forberedende retsmøde
Ved det forberedende retsmøde drøftes parternes stillingtagen til sagens faktiske og retlige omstændigheder og herudover muligheden for et eventuelt forlig. Medmindre et forlig opnås, vil retten fastsætte en dato for hovedforhandlingen. Yderligere skal bevisførelse samt eventuelle vidner oplyses til retten.
Hovedforhandling
Ved hovedforhandlingen skal sagen forelægges for dommeren. Herefter følger bevisførelse samt eventuel afhøring af vidner. Afhængig af den enkelte sags omstændigheder, kan det her være nødvendigt at du også selv møder op og afgiver partsforklaring.
Domsafsigelse
Dom bliver afsagt i sagen; typisk sker dette få dage efter hovedforhandlingen. Når der er afsagt dom, har skyldneren 14 dage til at indfri gælden.

Kom godt i gang

Er du klar til næste skridt?

For at starte retlige civilsager og tvister skal du først oprette sagen her på siden. Du kan nemt, hurtigt og omkostningsfrit oprette din sag hos No Risk Inkasso ApS.

Vi vægter gennemsigtighed og ærlighed højt. Derfor finder du vores forretningsbetingelser offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til betingelserne.

Du er også meget velkommen til at ringe til kundeservice og få en personlig snak. Vores medarbejdere sidder klar på telefonen indenfor åbningstiden.